Stěhování domácností

Stěhování firem

Stěhování nábytku

Stěhování těžkých břemen – pianin

Stěhování v rámci objektu

Montáž a demontáž

Kompletní vyklizení nemovitosti

Odvoz do sběrných dvorů

Příprava bytu k prodeji

Správa a údržba nemovitostí

Přeprava materiálu do špatně přístupných míst (pohon 4×4)

Skladovací služby

Při stěhování cenu počítáme v hodinové sazbě, kterou ovlivňuje velikost vozu a počet pracovníků. Chcete-li zjistit cenu Vašeho konkrétního stěhování, můžete si ji vypočítat na základě tabulky níže nebo vyplňte online formulář a neprodleně se Vám ozveme. Pro více informací a výpočet ceny služeb nám také můžete zavolat na telefonní číslo 737 716 627 nebo využít službu zpětného volání:

Celková doba stěhování se počítá od dostavení se na místo stěhování  do dokončení poslední vykládky vozidla.

Příplatek za těžké břemeno 100,- Kč / patro, nakládka a vykládka, 25 m chůze / osoba, příplatek za silně znečištěný nábytek + 10% – 100%, příplatek za noční stěhování 20% – 50%, příplatek za expres stěhovaní 50% až 100% z ceny stěhování. Minimální cena stěhování je 1 000,- Kč. Příplatek za víkend nebo státní svátek 15% z ceny stěhování.

V případě neuhrazení vyúčtování za skladovací služby, bude skladovací prostor po uplynutí jednoho roku vyvezen na skládku na náklady pronajímatele skladovacího prostoru.

Skladovací služby od 80 Kč za den

mapa2

Doporučujeme vám, abyste si sepsali seznam stěhovaných věcí. To umožní přesné stanovení objemu nezbytných prací. Během prohlídky náš zkušený odborník provede:

– seznámení se zvláštnostmi prostorů, ze kterých se věci budou stěhovat, kam budou odstěhovány, zda je v místě výtah, v opačném případě prohlédne schodiště a další přístupové cesty;

– seznámení s množstvím převážených věcí, zohlednění konkrétních specifik s vystěhováním a nastěhováním i určení potřebného množství pracovníků, kteří budou vaše věci stěhovat; doporučení velikosti stěhovacího vozu;

– posouzení nutnosti našich služeb rozebrání a smontování nábytku, balení (je možné provést například už den předem), skladování a odvoz nepotřebných věcí na sběrný dvůr.

Na závěr prohlídky náš odborník vypočítá čas nezbytný k provedení prací, nabídne vám detailní plán stěhování a stanoví cenu.